Зарахування до нашого закладу здійснюється відповідно до Наказу МОіНУ №831 від 01.08.2019 "Про затвердження порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти"

-Заява батьків або осіб, які їїх заміняють. До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

-довідка за формою первинної облікової документації№ 086-1/о«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

-карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації№ 063/о«Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

-довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;

-висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

-висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

-індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

-оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

-висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

-висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);

-рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом освіти, здійснюється відповідно доЗакону України «Про захист персональних даних».

Кiлькiсть переглядiв: 223

Фотогалерея

Житомирська спеціальна школа Житомирської обласної ради

вул. Синельниківська, 12,
Житомирська область, м. Житомир,
Україна

10014

Телефон: 0412- 41-89-82

Координати закладу в десяткових градусах: 50.245135, 28.668378

Дата останньої зміни 28 Листопада 2023

Цей сайт безкоштовний!